Innehaven i portföljerna - och varför dom finns


Övergripande strategi

Jag har valt att ha en blandning av portföljer, detta för att jag vet och kan för lite om investeringar, men har läst mig till vad som borde fungera över tid. Det jag gillar är långsiktighet och att få utdelningar. Således har mina största inspirationskällor varit andra bloggare (se listan till vänster) med sunt förnuft, och som med historik kan visa upp att det inte bara är prat. Jag undviker alltså förhoppningsbolag, katastrofivrare, kryptobubblor och Fingerprints..

Indexinvesteringar, utdelningsinvesteringar och investmentbolag har visat sig mer eller mindre oslagbara över tid. Detta innebär inte att alla går i positiv riktning, vissa förluster får jag självklart räkna med. Men över tid, tio till tjugo år räknar jag med att det här ska gå bra.

Då ingen kan förutsäga framtiden har jag försökt att köra ganska så brett. Nedan finns en sammanställning.

Rikatillsammans portföljen

Är just vad det låter som, Bolmessons portfölj som heter Rika Tillsammans (inspirerad av Jack Bogle). 25% av vardera tillgångsslag vilket då blir 25% guld och silver, 25% räntor, 25% aktier (i fonder) och 25% cash. Min variant är likadan, men mindre kontanter då jag även har andra investeringar.

Varför: Hela portföljen fungerar som en bromskloss då den enligt teorin inte ska gå back under ett enskilt år, men avkastar å andra sidan inte mer än 3-5% årligen. Börjar jag sälja av den här portföljen har jag alltså drabbats av stora ekonomiska problem. Ett alternativ jag funderar på här är att konvertera portföljen till en med endast räntor och fonder, dvs är jag 40 år blir det 40% räntor och 60% fonder, är jag 50år gammal blir det 50%-50%. Detta då en sådan portfölj inte drabbas så hårt av en börsnedgång som en med enbart aktier. "Rikatillsammans" känns som ett än "säkrare" alternativ, eller helt enkelt en allvädersportfölj.


Utdelningsportfölj

Denna innehåller "utdelningsaktier", det vill säga företag som har en bra historik, stigande eller bibehållen utdelning över tid. Den här portföljen är ett hopplock ifrån andra bloggare som är just utdelningsinvesterare.

Jag har valt att dela upp innehaven, en inrikes för svenska bolag i ett investeringssparkonto (ISK) hos Avanza.

Därefter en för bolag utomlands (Canada, USA, EU). Detta i form av en kapitalförsäkring (KF) hos Nordnet.

Anledningen till uppdelningen är att du för utländska innehav betalar en källskatt på ca 15%. Har du en KF ser Nordnet till att du får tillbaks en del av källskatten. Detta sker inte per automatik i en ISK.

Mer detaljerad info här, eller googla då det skrivits massvis om just källskatt.

Varför: Utdelningarna betalas ut löpande under året och återinvesteras. I framtiden ska dessa gå att leva på till viss del, betala räkningar, mat, el och så vidare.Ursprungliga portföljen

När jag började köpa aktier för ett par år sedan fanns ingen investeringsfilosofi, ingen plan mer än att "tjäna pengar", trots det har jag lyckats bra med stockpickingen.

I dagsläget är den min största, och äldsta portfölj trots att jag inte tillför ytterligare kapital här. Mest techaktier och gaming som gått bra, riktigt bra!

Här finns ingen strategi alls, än bolag jag gillade och som vid köptillfället kändes säkra långsiktigt. Där är jag även kund själv i flera av fallen, fanboy eller något liknande som gör att jag ändå känner till branschen något.

Varför: Den har presterat bra och jag gillar bolagen, så därför får den vara kvar. Får jag dessutom en inlevelse eller sug att köpa någon förhoppningsaktie är det i denna portföljen som dom hör hemma. Inga nya pengar tillförs utan lagt kort ligger.

Investmentbolagsportfölj

Tog beslutet att ha en portfölj med investmentbolag efter att ha läst "Så kan alla svenskar bli miljonärer". Grundtesen är att svenska investmentbolag är suveränt bra på att få avkastning på sitt kapital, helt enkelt i världsklass! 

Alla portföljer ovan, förutom ursprungsportföljen, fylls på med lika stora belopp varje månad.  Eventuella utdelningar återinvesteras.

Så jag gör som andra gör, litar på att andra vet bättre än vad jag gör gällande investeringar. Aktier som ger bäst avkastning över sikt, och att då hålla sig ifrån förhoppningsbolag och liknande chansningar. En medvetenhet om att förluster hör till.

Varför: ett bra nybörjaralternativ, med historik att stödja sig på. Billigare och bättre än fonder.

Att inte investera eller spara för sin framtid

Alternativet till att investera är att lägga dom på hög för 0.5% ränta på valfri bank, men då blir den ekonomiska friheten onåbar och istället har jag till slut en stor mängd pengar som antingen ätits upp av inflation eller som används till hjärndöd konsumtion. Det är inte därför jag sparar utan investerar.


Kommentarer